శ్రీ రామ నరశ్మిహ ఎస్టేట్స్ శ్రీకాకుళం హైవేరోడ్డులో 20 లక్షలు నుండి ఇల్లులు

0
109

శ్రీకాకుళం సమీపంలో రణస్థలం హైవేరోడ్ కి ప్రక్కన గజం స్థలం 5000 రూపాయలు మాత్రమే ఇండిపెండెంట్ ఇల్లులు 20 లక్షలు నుండి అందుబాటులో నీరిమించి ఇవ్వబడును

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here