గోండుగుడాను బయటి ప్రపంచానికి పరిచయం చేశాడు

0
31

నరేష్ కదరి అనే వ్యక్తి తన ఫౌండేషన్ ద్వారా గోండుగూడాకు మట్టి రోడ్డు వేయించాడు. మట్టి రోడ్డు వేయించడంతో గోండుగూడాలోని ఐదు మంది పిల్లలను ఆ గ్రామానికి దగ్గరలోని మరో ఊరిలో ఉన్న బడిలో చేరిపించాడు. తొలి సారిగా గోండుగూడా నుంచి గిరిజన పిల్లలు స్కూలుకు వెళ్లడం మొదలు పెట్టారు. అంతేకాదు ఆ గిరిజన గ్రామంలోని మహిళలకు తన ఫౌండేషన్ ద్వారా ఉపాధి కల్పించాడు. గోండుగూడా గ్రామ జనాభా 150 మంది. అందులో చాలామంది పాముకాటుకు గురై మృతిచెందుతున్నారు. ఇందుకు కారణం హాస్పిటల్‌కు వెళ్లేందుకు సరైన రోడ్లు లేవని చెప్పాడు నరేష్.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here