సత్యనగర్ ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ 25 లక్షలు నుండి, విజయనగరం సిటీ, గుణుపూరుపేట.

0
40

విజయనగరం సిటీ కాంప్లెక్స్ నుండి శ్రీకాకుళం వెళ్లే రోడ్డులో గుణుపూరుపేట లో 25 లక్షలు నుండి 200 గజాలులో ఇల్లులు నీరిమించి ఇవ్వబడును

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here